Menggunakan shell

Console

Beralih ke mode konsol: ctrl+alt+f2
Beralih ke mode GUI: ctrl+alt+f1
ID: chronos
PW dari chronos/sudo: sama dengan nama host (ex: wayne-os-1q21)

Terminal

Pertama, anda perlu untuk masuk ke GUI atau masuk Mode Tamu.
Membuka terminal: ctrl+alt+t
Membuka shell: crosh> shell
PW dari sudo: sama dengan nama host (ex: wayne-os-1q21)